نظافت

قیمت نظافت شرکت و نظافت منزل در تهران برای سال ۱۴۰۰ می باشد ؛ البته ثبت سفارش از طریق اپلیکیشن تا ۳۲ درصد کمتر از مبالغ اعلام شده می باشد

نظافت منزل :
۸ ساعت کار نظافت منزل توسط نظافتچی آقا ۲۳۰،۰۰۰ تومان
اضافه کار هر یک ساعت ۳۰،۰۰۰ تومان
۸ ساعت کار نظافت منزل توسط نیروی خانم ۲۵۰،۰۰۰ تومان
اضافه کار هر یک ساعت ۳۵،۰۰۰ تومان

نظافت شرکت:
۸ ساعت کار نظافت شرکت توسط کارگر آقا ۲۳۰،۰۰۰ تومان
اضافه کار هر یک ساعت ۳۰،۰۰۰تومان
۸ ساعت کار نظافت شرکت توسط نیروی خانم ۲۵۰،۰۰۰ تومان
اضافه کار هر یک ساعت ۳۵،۰۰۰ تومان
نظافت منزل و شركت ۴ ساعتی:
۴ ساعت کار نظافت منزل یا نظافت شرکت توسط نظافتچی آقا ۱۳۵،۰۰۰ تومان
اضافه کار هر یک ساعت ۳۰،۰۰۰ تومان
۴ ساعت کار نظافت منزل یا نظافت شرکت توسط نظافتچی خانم ۱۵۰،۰۰۰ تومان
اضافه کار هر یک ساعت ۳۵،۰۰۰ تومان

نظافت راه پله:
نظافت راه پله ها هر طبقه حدود ۲۵،۰۰۰ تومان
(شامل راه پله ها، کلید و پریز و قرنیزها، آسانسور، در ورودی، حیاط، پارکینگ و غیره می باشد

نظافت پاركينگ:
نظافت پارکینگ: نظافت پارکینگ متری۲۵۰ تومان

شستشوی فرش:
شستشوی فرش با کارگر در محل متری ۷۵۰۰ تومان
شستشوی موکت:
شستشوی موکت با کارگر در محل متری ۵۰۰۰ تومان

bigtheme