نظافت

قیمت نظافت شرکت و نظافت منزل در تهران برای سال ۹۹ می باشد ؛ البته ثبت سفارش از طریق اپلیکیشن تا ۳۲ درصد کمتر از مبالغ اعلام شده می باشد

نظافت منزل :
۸ ساعت کار نظافت منزل توسط نظافتچی آقا ۱۴۰،۰۰۰ تومان
اضافه کار هر یک ساعت ۲۰،۰۰۰ تومان
۸ ساعت کار نظافت منزل توسط نیروی خانم ۱۶۰،۰۰۰ تومان
اضافه کار هر یک ساعت ۲۰،۰۰۰ تومان

نظافت شرکت:
۸ ساعت کار نظافت شرکت توسط کارگر آقا ۱۴۰،۰۰۰ تومان
اضافه کار هر یک ساعت ۲۰،۰۰۰تومان
۸ ساعت کار نظافت شرکت توسط نیروی خانم ۱۶۰،۰۰۰ تومان
اضافه کار هر یک ساعت ۲۰،۰۰۰ تومان
نظافت منزل و شركت ۴ ساعتی:
۴ ساعت کار نظافت منزل یا نظافت شرکت توسط نظافتچی آقا ۸۴،۰۰۰ تومان
اضافه کار هر یک ساعت ۲۰،۰۰۰ تومان
۴ ساعت کار نظافت منزل یا نظافت شرکت توسط نظافتچی خانم ۹۵،۰۰۰ تومان
اضافه کار هر یک ساعت ۲۰،۰۰۰ تومان

نظافت راه پله:
نظافت راه پله ها هر طبقه حدود ۱۸،۰۰۰ تومان
(شامل راه پله ها، کلید و پریز و قرنیزها، آسانسور، در ورودی، حیاط، پارکینگ و غیره می باشد

نظافت پاركينگ:
نظافت پارکینگ: نظافت پارکینگ متری۱۵۰ تومان

شستشوی فرش:
شستشوی فرش با کارگر در محل متری ۵۰۰۰ تومان
شستشوی موکت:
شستشوی موکت با کارگر در محل متری ۴۰۰۰ تومان

bigtheme