لطفا ابتدا نوع سرویس خود را انتخاب نمایید
به راحتی و در چند مرحله ساده، نظافت منزل، ساختمان یا محل کار خود را به نظیف بسپارید

تعداد طبقات

در هر طبقه

زمان مورد نیاز

تعیین جنسیت پیمانکار :

تعیین تاریخ و زمان:

انتخاب کارگر برای شما از کدام سطح باشد

یکی از روش های پرداخت را انتخاب نمایید

 

هزینه نهایی سفارش : 450000 تومان