پذیرایی

پذیرایی از مهمانیها و مجالس برای ۴ ساعت کار ۹۵،۰۰۰ تومان

وبرای هریک ساعت اضافه  ۲۵۰۰۰ تومان

bigtheme