قوانین و مقررات

اصطلاحات به کار رفته در قوانین و مقررات :

کاربران : مشتریان ونظیف کاران می باشند.

نظیف : اپلیکیشن مورد استفاده مشتریان

مشتریان : افرادی که از طریق اپلیکیشن نظیف ، خدمات سفارش می دهند.

نظیف کار : پیمانکارانی که برای انجام خدمات ، سفارشهای مشتریان را می پذیرند.

اعتبار : مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود جهت استفاه از خدمات نظیف را دارند.

پشتیبان : کاربرانی که در مجموعه نظیف ، جهت رفع مشکلات احتمالی و هماهنگی ارائه خدمات ، پاسخگوی مشتریان و نظیف کاران می باشند.

قوانین مربوط به کارهای ساعتی :

– با درخواست پیمانکار خانم ، حضور حداقل یک خانم در هنگام انجام کار الزامی است

– در سفارشهای ۸ ساعتی اگر مشتریان از نحوه عملکرد پیمانکار راضی نباشد می توانند در یک ساعت اول  بدون پرداخت هزینه ، پیمانکار را برگردانند یا درخواست جایگزین داشته باشند و بعد از یک ساعت اول ، فقط هزینه ی ساعت های فعالیت شده پیمانکار را محاسبه و بپردازند

– در صورتی که زمان انجام کار بیشتر از ساعت درخواستی مشتری باشد اضافه کاری محسوب و شامل پرداخت هزینه اضافه می شود

– در راه پله ساعتی جزئیات کار از طرف مشتریان مشخص و به پیمانکار اعلام می شود و محاسبه هزینه خدمات بر اساس گذر زمان می باشد

قوانین مربوط به راه پله کنتراتی : 

–  اطلاعات وارد شده توسط مشتریان در زمان محاسبه هزینه سفارش ، شرح وظایف پیمانکار می باشد

–  هزینه نظافت دیوار راه پله ها ، باغچه و نورگیرها به صورت ساعتی و جداگانه محاسبه و به هزینه سفارش اضافه می گردد

– چنانچه در ساختمان بازسازی یا تعمیرات انجام شده باشد نظافت به صورت کنترات مقدور نیست و به صورت ساعتی انجام و محاسبه می گردد

– هزینه خدمات را بعد از اتمام کار و رضایت کامل از نحوه عملکرد پیمانکار پرداخت کنید

تعهد نظیف :

–  تعهد نظیف درقبال سفارش هایی می باشد که توسط اپلیکیشن نظیف ثبت و یا از طریق پشتیبانی نظیف پذیرفته شده است.

– استخدام و آموزش نظیف کاران توسط دایره استخدام وآموزش نظیف صورت پذیرفته و نظیف کاران مستقیم زیر نظر مجموعه نظیف ، به ارائه خدمات می پردازند.

– دوره آموزش و ارزیابی پیمانکاران متقاضی ، با توجه به سابقه کاری آنها و فعالیتی که قبلا در زمینه نظافت داشته اند از حداقل ۳ روز تا حداکثر یک ماه زیر نظر ناظرین و در موسسات زیر مجموعه نظیف صورت می پذیرد.

– تمامی نظیف کاران بعد ازتکمیل فرآیند استخدام و قبل از گذراندن دوره آموزش ، تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند.

– نظیف کار بعد از گذراندن  دوره آموزش و تایید ناظرین ، مجاز به پذیرش سفارشهای مشتریان می باشد.

–  برای هر یک از پیمانکاران  تایید شده ، یک کد جهت استفاده  مشتریان از نظیف کار خاص به نام ((کد نظیف کار)) اختصاص می یابد.

– خسارات احتمالی وارده ناشی از انجام کار که توسط نظیف کار ایجاد گردد توسط نظیف از نظیف کار وصول و به مشتریان تقدیم می گردد.

– نظیف متعهد می شود در صورتی که سفارش مشتریان توسط نظیف کار پذیرفته شده  باشد و کمتر از ۸ ساعت مانده به زمان سفارش ، لغو کند ۲۵ درصد از هزینه سفارش را به عنوان خسارت به اعتبار مشتریان اضافه نماید

– در صورتي كه مشتريان قبل از پذیرش یا دريافت خدمات ، افزايش اعتبار داشتند و موفق به استفاده از خدمات نشده و یا سفارش ایشان توسط نظیف کاران پذیرفته نشد  بنا به درخواست ایشان مبلغ موردنظر از طرف نظيف به مشتري برگردانده مي شود

تعهد مشتری:

– مشتریان می پذیرند که در هنگام ثبت سفارش ، قوانین و مقررات نظیف را به صورت کامل مطالعه کرده و این قوانین را پذیرفته اند.

– در هنگام حضور نظیف کار خانم جهت ارائه خدمات ، حضور حداقل یک خانم در محل انجام کار الزامی است.

– درهنگام حضور نظیف کار ، رعایت نکات ایمنی حفاظتی و هشدارهای پلیسی از جمله جمع آوری پول ، اشیاء قیمتی و… در مکانی امن و مناسب الزامی است. چرا که تیم نظیف در صورت بی توجهی ، هیچ مسئولیتی در این زمینه را نمی پذیرد

– در هنگام حضور نظیف کار در محل کار سفارش تا هنگام خروج ایشان ، حضور حداقل یک نفر از ساکنین در محل آدرس الزامی است.

– درخواست هرگونه مبالغ اضافی و خارج از تعرفه ها تحت هرعنوان ، توسط نظیف کار، مورد تایید نظیف نمی باشد.

– در کارهای کنتراتی اطلاعات وارد شده توسط مشتری ، شرح وظایف نظیف کار می باشد.

– در سفارشهای ساعتی اگر زمان اتمام کار بعد از ساعت ۲۲ باشد هزینه برگشت نظیف کار تا سقف ۲۰هزار تومان برعهده مشتری می باشد.

– سفارش هایی که توسط نظیف کار پذیرفته شده است اگر توسط مشتریان لغو گردد منجر به حذف تخفیف ارائه شده توسط نظیف می گردد و در صورتی که کمتر از ۲ ساعت مانده به زمان انجام کار باشد پشتیبانی نظیف با توجه به شرایط و زمان ، مجاز به کسر اعتبار مشتری تا سقف ۲۵ درصد هزینه نهایی سفارش می باشد.

تعهد نظیف کاران:

–  نظیف کار حق ندارد اطلاعات کاربری خود را در اختیار دیگران قرار دهد.

– بعد از دوره آموزش ، به هریک از پیمانکاران یک کد نظیف کار جهت رزرو مشتریان اختصاص می یابد .

– استفاده از شوینده های بسیار قوی مانند جرمگیر ، جوهر نمک و امثالهم به جزء در سرویس های بهداشتی توسط نظیف کار ممنوع می باشد . به استثناء موارد درخواستی توسط مشتریان ( ترجیحا کتبی ) و هماهنگی با پشتیبانی نظیف .

– نظیف کار در صورتی که اعلام آمادگی کرد و سفارش مشتریان را پذیرفت و به دلایلی نتوانست در محل سفارش پذیرفته شده حاضر شود تا سقف ۲۵در صد از هزینه نهایی سفارش از اعتبار ایشان کاسته می شود.

– خسارات احتمالی وارده ناشی از انجام کار توسط نظیف کار به مشتریان ، جهت پرداخت به مشتری ، توسط نظیف وصول می گردد.

bigtheme